Archa 802

โรงงานพร้อมสำนักงาน อาร์อาร์เค ผลิต ประกอบ กล่องโทรศัพท์มือถือ พื้นที่ใช้สร้อย 450 ตรม. สร้างเมื่อปี 2540 ต.ลากหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มูลค่าการก่อสร้าง 4,500,000 บาท 

Visitors: 6,815