Archa 801

โรงงานผลิต มาสเตอร์แบ็ต ของ บจก.เมก้ากรุงเทพ  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2548 บนเนื้อที่ 5 ไร่ พื้นที่ใช้สร้อย 850 ตรม. มูลค่าการก่อสร้าง 8,000,000 ล้านบาท   

Visitors: 6,815