Archa 304

โรงงานบรรจุน้ำยาทำความสะอาด พื้นที่ใช้สร้อย 450 ตรม. ราคาก่อสร้าง 4,000,000 บาท ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2557 สถานที่ก่อสร้าง คลองเจ็ค อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

Visitors: 6,815