Archa 301

โรงงาน พร้อม สำนักงาน บนเนื้อที่ 3 ไร่ อาคารโรงงานพื้นที่ใช้สร้อย 500 ตรม. มูลค่าการก่อสร้าง 8,000,000 บาท ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2548 ต.ทัพญา อ.เมือง จ.นครปฐม เจ้าของโครงการ บจกเมก้ากรุงเทพ

Visitors: 6,815