Archa 701

ปรับปรุงอาคารพาณิชย์ เป็น ร้านกาแฟ กว้าง 5 ยาว 8.5 เมตร  ราคา รีโนเวท 350,000 บาท หย่วยงาน ถ.เพิ่มสิน เขตสายไหม กทม. ปรับปรุงระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 30 พฤษศจิกายน 2559 

Visitors: 6,815