Archa 101

รหัส : Archa 101

สำหรับพื้นที่ดินไม่น้อยกว่า 50 ตรว.

ขนาด พื้นที่ีใช้สร้อย 84 ตรม.  2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

ราคาค่าแบบ 3 มิติ    5,000 บาท

ราคาค่าแบบ 2 มิติ   10,000 บาท

ราคาก่อสร้าง  เกรดเอ 950,000 บาท

            เกรดบี  850,000 บาท

            เกรดซี  750,000 บาท 


 • 008.png
  รหัส : Archa 102สำหรับพื้นที่ดินไม่น้อยกว่า 50 ตรว.ขนาด พื้นที่ีใช้สร้อย 96 ตรม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำราคาค่าแบบ 3 มิติ 5,000 บาทราคาค่าแบบ 2 มิติ 10,000 บาทราคาก่อสร้าง เกรดเอ 1,4...

 • 011.jpg
  รหัส : Archa 103สำหรับพื้นที่ดินไม่น้อยกว่า 50 ตรว.ขนาด พื้นที่ีใช้สร้อย 63 ตรม. 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำราคาค่าแบบ 3 มิติ 5,000 บาทราคาค่าแบบ 2 มิติ 10,000 บาทราคาก่อสร้าง เกรดเอ 850...

 • 007.png
  รหัส : Archa 104สำหรับพื้นที่ดินไม่น้อยกว่า 50 ตรว.ขนาด พื้นที่ีใช้สร้อย 48 ตรม. 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำราคาค่าแบบ 3 มิติ 5,000 บาทราคาค่าแบบ 2 มิติ 10,000 บาทราคาก่อสร้าง เกรดเอ 580...

 • 002.png
  รหัส : Archa 105สำหรับพื้นที่ดินไม่น้อยกว่า 50 ตรว.ขนาด พื้นที่ีใช้สร้อย 90 ตรม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำราคาค่าแบบ 3 มิติ 5,000 บาทราคาค่าแบบ 2 มิติ 10,000 บาทราคาก่อสร้าง เกรดเอ 1,3...

 • 003.png
  เรหัส : Archa 106สำหรับพื้นที่ดินไม่น้อยกว่า 80 ตรว.ขนาด พื้นที่ีใช้สร้อย 90 ตรม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำราคาค่าแบบ 3 มิติ 5,000 บาทราคาค่าแบบ 2 มิติ 10,000 บาทราคาก่อสร้าง เกรดเอ 1,...

 • 018.jpg
  รหัส : Archa 107สำหรับพื้นที่ดินไม่น้อยกว่า 50 ตรว.ขนาด พื้นที่ีใช้สร้อย 80 ตรม. 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำราคาค่าแบบ 3 มิติ 5,000 บาทราคาค่าแบบ 2 มิติ 10,000 บาทราคาก่อสร้าง เกรดเอ 1,0...

 • 002.jpg
  รหัส : Archa 108สำหรับพื้นที่ดินไม่น้อยกว่า 50 ตรว.ขนาด พื้นที่ีใช้สร้อย 120 ตรม. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำราคาค่าแบบ 3 มิติ 5,000 บาทราคาค่าแบบ 2 มิติ 10,000 บาทราคาก่อสร้าง เกรดเอ 1,...

 • 001.png
  รหัส : Archa 110สำหรับพื้นที่ดินไม่น้อยกว่า 80 ตรว.ขนาด พื้นที่ีใช้สร้อย 100 ตรม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำราคาค่าแบบ 3 มิติ 5,000 บาทราคาค่าแบบ 2 มิติ 10,000 บาทราคาก่อสร้าง เกรดเอ 1,...

 • 001.jpg
  รหัส : Archa 110สำหรับพื้นที่ดินไม่น้อยกว่า 80 ตรว.ขนาด พื้นที่ีใช้สร้อย 120 ตรม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำราคาค่าแบบ 3 มิติ 5,000 บาทราคาค่าแบบ 2 มิติ 10,000 บาทราคาก่อสร้าง เกรดเอ 1,...

 • 001.jpg
  รหัส : Archa 111สำหรับพื้นที่ดินไม่น้อยกว่า 80 ตรว.ขนาด พื้นที่ีใช้สร้อย 90 ตรม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำราคาค่าแบบ 3 มิติ 5,000 บาทราคาค่าแบบ 2 มิติ 10,000 บาทราคาก่อสร้าง เกรดเอ 1,3...
Visitors: 6,815